شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
W 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 69°
رطوبت: 75.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:48 am
غروب خورشید: 06:59 pm
از تاریخ 19/06 05:00 am
مشاهده شده در Port Said / El Gamil
مشاهدات گذشته, Port Said / El Gamil >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 am.