شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 42.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 06:03 pm
از تاریخ 19/03 09:00 pm
مشاهده شده در Asyut
مشاهدات گذشته, Asyut >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 53°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:55 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.