شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 33.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:59 am
غروب خورشید: 06:34 pm
از تاریخ 27/05 02:00 am
مشاهده شده در Luxor
مشاهدات گذشته, Luxor >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:24 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.