Pasaquina

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 25/03 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 52°
ความชิ้น: 63.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:52 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:02 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:50 pm. Next update estimated at 12:10 am.


Trivia

99° Kalyān, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -15°

99° Shāhāpur, อินเดีย
Qeqertat, กรีนแลนด์ -5° N/A

83° Vāda, อินเดีย
Kangirsuk, แคนาดา -2°

79° Dharampur, อินเดีย
Kuujjuaq, แคนาดา -2°

79° Silvassa, อินเดีย
Tasiusaq, กรีนแลนด์ N/A