Bitica

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+32 หน่วย_ซ.
W 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 13/02 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +35°
บาโรมิเตอร์: 1011.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +25°
ความชิ้น: 66.6%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:37 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:07 pm. Next update estimated at 11:40 pm.


Trivia

+29° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Aliskerovo, รัสเซีย -46°

N/A +28° Gayndah, ออสเตรเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -38°

+28° Longreach, ออสเตรเลีย
Coral Harbour, แคนาดา -35°

N/A +27° Blackall, ออสเตรเลีย
Arctic Bay, แคนาดา -34° N/A

+27° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Salluit, แคนาดา -31°