Bitica

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

90 หน่วย_ฟ.
W 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 13/02 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 102°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 77°
ความชิ้น: 66.6%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:32 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:37 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:03 pm. Next update estimated at 04:50 pm.


Trivia

86° Calabozo, เวเนซุเอลา
Artyk, รัสเซีย -55°

77° San Lucas, เม็กซิโก
Oymyakon, รัสเซีย -49°

77° Tlalchapa, เม็กซิโก
Myaundzha, รัสเซีย -44°

77° Tlapehuala, เม็กซิโก
Yagodnoye, รัสเซีย -44°

74° Buenavista Tomatlán, เม็กซิโก
Spornoye, รัสเซีย -35°