Mbini

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+32 หน่วย_ซ.
SW 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 27/02 01:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +35°
บาโรมิเตอร์: 1009.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +25°
ความชิ้น: 66.6%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:31 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:36 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:04 pm. Next update estimated at 04:10 pm.


Trivia

+31° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Fort Yukon, สหรัฐอเมริกา -39°

+30° Karratha, ออสเตรเลีย
Tuktoyaktuk, แคนาดา -36°

+27° Beaufort, มาเลเซีย
Beaver, สหรัฐอเมริกา -34°

+26° Malanay, ฟิลิปปินส์
Circle, สหรัฐอเมริกา -33°

+26° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Wiseman, สหรัฐอเมริกา -29°