شرایط فعلی

غالباً شفاف +32 درجه سانتی گراد
غالباً شفاف
بارومتر: 1006.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +21°
رطوبت: 53.9%
قابلیت دید: 7 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:26 am
غروب خورشید: 06:31 pm
از تاریخ 16/02 04:00 pm
مشاهده شده در Bitam
مشاهدات گذشته, Bitam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +21°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +31°
کمینه: +21°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +29°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:17 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 am.