Īdī

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+19 หน่วย_ซ.
E 20 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 16/12 09:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +19°
บาโรมิเตอร์: 1016.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +23°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:29
ดวงอาทิตย์ตก: 17:48

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:28. Next update estimated at 12:00.


Trivia

+41° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Burkhala, รัสเซีย -46°

N/A +41° Winton, ออสเตรเลีย
Kholodnyy, รัสเซีย -46°

+39° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Myaundzha, รัสเซีย -46°

N/A +35° Port Wakefield, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -44°

N/A +32° Port Victoria, ออสเตรเลีย
Debin, รัสเซีย -41°