Tartu

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

54 หน่วย_ฟ.
SW 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/10 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 54°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 51°
ความชิ้น: 88.2%
ทัศนวิสัย: 22 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:52 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:06 pm. Next update estimated at 04:00 pm.


Trivia

102° Badr Ḩunayn, ซาอุดีอาระเบีย
Belichan, รัสเซีย

102° Faya, ชาด
Kholodnyy, รัสเซีย

97° Argo, ซูดาน
Debin, รัสเซีย

93° Pīrotak, ปากีสถาน
Talaya, รัสเซีย

93° Uthal, ปากีสถาน
Zyryanka, รัสเซีย 11°