شرایط فعلی

پوشیده از ابر +2 درجه سانتی گراد
E 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-3°
بارومتر: 1029.9 هوای فشار بالا
رطوبت: 91.7%
قابلیت دید: 41 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:48 am
غروب خورشید: 03:38 pm
از تاریخ 22/11 10:10 am
مشاهده شده در Jokioinen
مشاهدات گذشته, Jokioinen >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -5°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه: -3°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.