สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

13 หน่วย_ฟ.
NW 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 09:10 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 72.3%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:47 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:27 pm

Ski conditions

Updated at 09/04
Base depth: 15.75 หน่วย_น.
Lifts open: - / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0.00 หน่วย_ไมล์
Trails/slopes open: - / 11
Opening times: -
Contact: 050-4325900

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:15 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

95° Bantvāl, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -34°

95° Kārkāl, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -29°

95° Puttūr, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -21°

87° Rāzām, อินเดีย
Orotukan, รัสเซีย -21°

82° Ulhāsnagar, อินเดีย
Yagodnoye, รัสเซีย -19°