شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
S 7 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 1004.3 هوای فشار بالا
طلوع خورشید: 08:19 am
غروب خورشید: 03:43 pm
از تاریخ 14/11 01:30 pm
مشاهده شده در Asikkala Pulkkilanharju
مشاهدات گذشته, Asikkala Pulkkilanharju >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +2°
کمینه: +1°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +3°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +9°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.