شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +5 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:+2°
بارومتر: 973.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +5°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:24 am
غروب خورشید: 03:23 pm
از تاریخ 08/12 08:30 pm
مشاهده شده در Turku Artukainen
مشاهدات گذشته, Turku Artukainen >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه:
کمینه: -3°
فردا
ابری و باران سبک
بیشینه: +6°
کمینه: -2°
امروز
ابری
بیشینه: +3°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 pm.