شرایط فعلی

شفاف 39 درجه فارنهایت
W 12 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:32°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 63.5%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 09:12 am
غروب خورشید: 04:16 pm
از تاریخ 22/01 04:20 am
مشاهده شده در Turku Artukainen
مشاهدات گذشته, Turku Artukainen >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 39°
کمینه: 35°
فردا
ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 34°
امروز
شفاف
بیشینه: 37°
کمینه: 30°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 am.