شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +1 درجه سانتی گراد
پوشیده از ابر و باران سبک
بارومتر: 1001.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +1°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:51 am
غروب خورشید: 04:19 pm
از تاریخ 28/01 08:20 am
مشاهده شده در Hyvinkää Hyvinkäänkylä
مشاهدات گذشته, Hyvinkää Hyvinkäänkylä >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +1°
کمینه: -1°
فردا
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +2°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +1°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:03 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.