شرایط فعلی

پوشیده از ابر +2 درجه سانتی گراد
SW 6 کیلومتر در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 996.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 2 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:21
غروب خورشید: 15:12
از تاریخ 16/12 12:10
مشاهده شده در Espoo Nuuksio
مشاهدات گذشته, Espoo Nuuksio >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +5°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +4°
کمینه: +2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:59. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30.