สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

21 หน่วย_ฟ.
S 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/02 10:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 10°
บาโรมิเตอร์: 30.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 16°
ความชิ้น: 77%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:42 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:29 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:10 pm. Next update estimated at 11:10 pm.


Trivia

88° Boké, กินี
Oymyakon, รัสเซีย -59°

88° Kimbo, กินี
Seymchan, รัสเซีย -50°

82° Loma, เซียร์ราลีโอน
Dukat, รัสเซีย -40°

82° Masingbi, เซียร์ราลีโอน
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -34°

82° Port Loko, เซียร์ราลีโอน
Khandyga, รัสเซีย -24°