สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

25 หน่วย_ฟ.
SW 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/01 10:10 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 19°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 24°
ความชิ้น: 98.3%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:15 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:07 pm. Next update estimated at 10:30 pm.


Trivia

75° Richmond, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -69°

74° Cobar, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -60°

74° Raymond Terrace, ออสเตรเลีย
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -58°

73° Yulara, ออสเตรเลีย
Ust'-Maya, รัสเซีย -58°

N/A 65° Bland, ออสเตรเลีย
Kangalassy, รัสเซีย -53°