شرایط فعلی

شفاف +12 درجه سانتی گراد
W 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+12°
بارومتر: 1032.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -6°
رطوبت: 25.5%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:40 am
غروب خورشید: 08:47 pm
از تاریخ 18/04 08:05 pm
مشاهده شده در Jyväskylä
مشاهدات گذشته, Jyväskylä >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +13°
کمینه:
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +13°
کمینه: -2°
امروز
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:51 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 pm.