شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک 36 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:32°
بارومتر: 29.2 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 05:06 pm
از تاریخ 19/02 07:10 pm
مشاهده شده در Jyväskylä
مشاهدات گذشته, Jyväskylä >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 16°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 34°
کمینه: 10°
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: 38°
کمینه: 32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.