شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
SW 6 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 996.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 73%
قابلیت دید: 36 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:03 am
غروب خورشید: 03:17 pm
از تاریخ 05/12 04:30 pm
مشاهده شده در Helsinki, Kaisaniemi
مشاهدات گذشته, Helsinki, Kaisaniemi >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +7°
کمینه: +1°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +7°
کمینه: +4°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +7°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 pm.