สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

13 หน่วย_ฟ.
NW 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/01 09:40 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 71.5%
ทัศนวิสัย: 18 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:56 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:09 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:09 am. Next update estimated at 10:20 am.


Trivia

79° Alegre, บราซิล
Huslia, สหรัฐอเมริกา -47°

79° Castelo, บราซิล
Galena, สหรัฐอเมริกา -38°

79° Jerônimo Monteiro, บราซิล
Zhatay, รัสเซีย -36°

76° Itaocara, บราซิล
Alatna, สหรัฐอเมริกา -30°

75° Seropédica, บราซิล
Ynykchanskiy, รัสเซีย -29°