สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

53 หน่วย_ฟ.
S 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 16/10 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 54°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 49°
ความชิ้น: 87.5%
ทัศนวิสัย: 11 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:01 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:09 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:07 am. Next update estimated at 04:30 am.


Trivia

79° Amreli, อินเดีย
Kadykchan, รัสเซีย -2°

79° Chalāla, อินเดีย
Myaundzha, รัสเซีย -2°

79° Jetpur, อินเดีย
Sachs Harbour, แคนาดา

79° Kundla, อินเดีย
Red Cliff, สหรัฐอเมริกา 29°

75° Umrāla, อินเดีย
Crested Butte Mountain, สหรัฐอเมริกา 32°