شرایط فعلی

پوشیده از ابر +3 درجه سانتی گراد
W 7 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 995.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 55.9%
قابلیت دید: 75 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:42 am
غروب خورشید: 08:10 pm
از تاریخ 01/04 01:56 pm
مشاهده شده در Halli
مشاهدات گذشته, Halli >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر و برف
بیشینه: +1°
کمینه: -7°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: +5°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 pm.