شرایط فعلی

32 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:21°
بارومتر: 29.3 اینچ
نقطه شبنم: 13°
رطوبت: 39.9%
قابلیت دید: 47 مایل
طلوع خورشید: 07:41 am
غروب خورشید: 05:30 pm
از تاریخ 24/02 05:10 pm
مشاهده شده در Halli
مشاهدات گذشته, Halli >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 27°
کمینه: 14°
فردا
شفاف
بیشینه: 31°
کمینه: 16°
امروز
ابری
بیشینه: 34°
کمینه: 20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.