สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+4 หน่วย_ซ.
NW 8 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 23/09 03:10 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -2°
บาโรมิเตอร์: 1022.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 81.3%
ทัศนวิสัย: 50 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:05 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:21 pm

Ski conditions

Updated at 18/02
Lifts open: 1 / 1
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0 หน่วย_กม.
Trails/slopes open: 2 / 2
Contact: 0400-175347

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:49 am. Next update estimated at 03:40 am.


Trivia

+37° El Centro, สหรัฐอเมริกา
Resolute, แคนาดา -6°

+37° Holtville, สหรัฐอเมริกา
Grise Fiord, แคนาดา -4° N/A

+36° Eidson Road, สหรัฐอเมริกา
Karesuando, สวีเดน -3° N/A

+36° Rancho Mirage, สหรัฐอเมริกา
Salla, ฟินแลนด์ +0°

+36° Thousand Palms, สหรัฐอเมริกา
Dombay, รัสเซีย +2°