شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -1 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-5°
بارومتر: 970.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 95.9%
قابلیت دید: 3 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:42 am
غروب خورشید: 02:27 pm
از تاریخ 09/12 12:50 pm
مشاهده شده در Pyhäjärvi Ol., Ojakylä
مشاهدات گذشته, Pyhäjärvi Ol., Ojakylä >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر و برف
بیشینه:
کمینه: -1°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: -5°
کمینه: -13°
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +1°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:53 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.