شرایط فعلی

شفاف +2 درجه سانتی گراد
W 10 کیلومتر در ساعت
شفاف
بارومتر: 998.0 هوای فشار بالا
رطوبت: 82.8%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:53
غروب خورشید: 16:07
از تاریخ 24/01 16:50
مشاهده شده در Porvoo Harabacka
مشاهدات گذشته, Porvoo Harabacka >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +4°
کمینه: -2°
فردا
شفاف
بیشینه: +2°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 16:05. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 17:20.