شرایط فعلی

شفاف 20 درجه فارنهایت
NW 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 10°
رطوبت: 60.4%
قابلیت دید: 28 مایل
طلوع خورشید: 07:41 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 21/02 11:30 am
مشاهده شده در Porvoo Harabacka
مشاهدات گذشته, Porvoo Harabacka >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 39°
کمینه: 29°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 23°
کمینه: 12°
امروز
شفاف
بیشینه: 22°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:24 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 pm.