สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

48 หน่วย_ฟ.
NW 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/04 08:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 48°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 33°
ความชิ้น: 54.4%
ทัศนวิสัย: 29 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:08 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:25 pm

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:51 pm. Next update estimated at 09:00 pm.


Trivia

100° Dhola, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -15°

86° Kalyān, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -15°

86° Karjat, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา -11°

86° Murbād, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -2°

86° Vāda, อินเดีย
Qikiqtarjuaq, แคนาดา -2°