สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-1 หน่วย_ซ.
SE 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 06/12 12:36 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -2°
บาโรมิเตอร์: 981.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -1°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 760 หน่วย_ม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:51 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:44 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:59 am. Next update estimated at 01:00 pm.


Trivia

+39° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -47°

+36° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Amga, รัสเซีย -41°

+36° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -39°

+35° Katherine, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -38°

N/A +31° Winton, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -38°