สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
SE 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 14/11 12:40 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกกระตายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 41°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 45°
ความชิ้น: 99.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:42 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:58 am. Next update estimated at 01:10 pm.


Trivia

N/A 101° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Kropotkin, รัสเซีย -25°

99° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Mama, รัสเซีย -25°

91° Nitmiluk National Park, ออสเตรเลีย
Vitimskiy, รัสเซีย -25°

81° Jaicós, บราซิล
Turukhansk, รัสเซีย -20°

75° Itainópolis, บราซิล
Alekseyevskaya, รัสเซีย -13°