شرایط فعلی

پوشیده از ابر +2 درجه سانتی گراد
SE 4 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 999.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 99.3%
قابلیت دید: 1 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:54 am
غروب خورشید: 04:27 pm
از تاریخ 28/01 03:20 pm
مشاهده شده در Kiikala
مشاهدات گذشته, Kiikala >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
بیشینه: +2°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
بیشینه: +2°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +4°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 pm.