สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

44 หน่วย_ฟ.
S 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/03 12:10 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 41°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 30°
ความชิ้น: 57.3%
ทัศนวิสัย: 28 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:17 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:47 am. Next update estimated at 12:40 pm.


Trivia

102° อำเภอ ภูเขียว, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -33°

102° อำเภอ ลอง, ประเทศไทย
Hall Beach, แคนาดา -29°

102° แพร่, ประเทศไทย
Maarmorilik, กรีนแลนด์ -22°

96° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Naajat, กรีนแลนด์ -21° N/A

N/A 90° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Tasiusaq, กรีนแลนด์ -21° N/A