شرایط فعلی

+2 درجه سانتی گراد
SE 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+2°
بارومتر: 1032.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 442 متر
طلوع خورشید: 09:11 am
غروب خورشید: 03:16 pm
از تاریخ 21/11 07:56 am
مشاهده شده در Kruunupyy
مشاهدات گذشته, Kruunupyy >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه:
کمینه: -1°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +2°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +4°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:57 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.