شرایط فعلی

شفاف 4 درجه فارنهایت
NW 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-3°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 88.6%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 07:35 am
غروب خورشید: 05:12 pm
از تاریخ 21/02 01:10 am
مشاهده شده در Utti
مشاهدات گذشته, Utti >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 14°
کمینه: -3°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 13°
کمینه: -4°
امروز
شفاف
بیشینه: 15°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.