สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

11 หน่วย_ฟ.
NW 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 19/02 07:40 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 86.5%
ทัศนวิสัย: 19 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:41 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:07 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:08 pm. Next update estimated at 08:10 pm.


Trivia

93° Lumphăt, กัมพูชา
Arviat, แคนาดา -33°

86° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Khatanga, รัสเซีย -32°

N/A 84° Winton, ออสเตรเลีย
Baker Lake, แคนาดา -31°

83° Longreach, ออสเตรเลีย
Rankin Inlet, แคนาดา -29°

78° Anamboñgan, ฟิลิปปินส์
Dikson, รัสเซีย -21°