شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک 34 درجه فارنهایت
S 3 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:34°
بارومتر: 29.3 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 07:49 am
غروب خورشید: 05:15 pm
از تاریخ 19/02 06:20 pm
مشاهده شده در Lahti
مشاهدات گذشته, Lahti >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 19°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 35°
کمینه: 13°
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: 36°
کمینه: 32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 pm.