شرایط فعلی

شفاف 31 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:22°
بارومتر: 29.2 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 68.5%
قابلیت دید: 38 مایل
طلوع خورشید: 07:29 am
غروب خورشید: 05:24 pm
از تاریخ 24/02 08:20 am
مشاهده شده در Utti
مشاهدات گذشته, Utti >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 28°
کمینه: 21°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 33°
کمینه: 22°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 36°
کمینه: 23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:03 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 am.