شرایط فعلی

شفاف -11 درجه فارنهایت
E 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-11°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: -16°
رطوبت: 74.1%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 10:45 am
غروب خورشید: 02:27 pm
از تاریخ 18/01 02:00 pm
مشاهده شده در Muonio
مشاهدات گذشته, Muonio >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: -2°
کمینه: -14°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -3°
کمینه: -5°
امروز
ابری
بیشینه: -9°
کمینه: -11°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 pm.