شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 11 درجه فارنهایت
E 6 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 79.7%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 09:57 am
غروب خورشید: 03:21 pm
از تاریخ 29/01 07:50 am
مشاهده شده در Muonio Kirkonkylä
مشاهدات گذشته, Muonio Kirkonkylä >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 17°
کمینه: 11°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 12°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 11°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.