شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 53°
رطوبت: 48%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 02:38 am
غروب خورشید: 12:20 am
از تاریخ 22/07 09:50 pm
مشاهده شده در Muonio
مشاهدات گذشته, Muonio >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 53°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 57°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 79°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 pm.