สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-11 หน่วย_ฟ.
E 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 18/01 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -11°
บาโรมิเตอร์: 29.5 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -16°
ความชิ้น: 74.1%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 10:45 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:10 pm. Next update estimated at 02:30 pm.


Trivia

N/A 97° Bourke, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -68°

95° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -65°

N/A 94° Forbes, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -63°

87° Parkes, ออสเตรเลีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -50°

N/A 82° Singleton, ออสเตรเลีย
Borogontsy, รัสเซีย -45°