شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 10 درجه فارنهایت
E 8 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 79.6%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 10:00 am
غروب خورشید: 03:16 pm
از تاریخ 28/01 06:20 pm
مشاهده شده در Muonio Kirkonkylä
مشاهدات گذشته, Muonio Kirkonkylä >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 13°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه:
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه:
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 pm.