شرایط فعلی

شفاف +15 درجه سانتی گراد
W 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+15°
بارومتر: 1015.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +10°
رطوبت: 72.1%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 04:13 am
غروب خورشید: 10:36 pm
از تاریخ 23/07 01:30 am
مشاهده شده در Jyväskylä
مشاهدات گذشته, Jyväskylä >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +28°
کمینه: +15°
فردا
شفاف
بیشینه: +27°
کمینه: +15°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.