شرایط فعلی

+11 درجه سانتی گراد
NE 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+11°
بارومتر: 1013.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 64.1%
قابلیت دید: 46 کیلومتر
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 17/07 01:10 pm
مشاهده شده در Muonio Sammaltunturi
مشاهدات گذشته, Muonio Sammaltunturi >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +16°
کمینه: +9°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +15°
کمینه: +8°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +12°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 pm.