สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

41 หน่วย_ฟ.
SE 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 20/04 09:44 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 39°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 28°
ความชิ้น: 56.6%
ทัศนวิสัย: 9 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:27 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:51 pm

Ski conditions

Updated at 06/04
Lifts open: / 1
Surface conditions: No report

Trails/slopes open: / 1
Contact: 044 2832 493

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:52 pm. Next update estimated at 10:20 pm.


Trivia

102° Dāmnagar, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา -18°

102° Gariadhar, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -15°

102° Kundla, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา -13°

102° Lāthi, อินเดีย
Clyde River, แคนาดา

98° Pālitāna, อินเดีย
Iqaluit, แคนาดา