شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار +1 درجه سانتی گراد
پوشیده از ابر و رگبار
بارومتر: 1010.2 هوای فشار بالا
رطوبت: 97.1%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:30 am
غروب خورشید: 03:46 pm
از تاریخ 13/11 02:20 am
مشاهده شده در Ähtäri
مشاهدات گذشته, Ähtäri >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
ابری
بیشینه:
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +3°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +3°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 am.