شرایط فعلی

غالباً شفاف +4 درجه سانتی گراد
NW 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+2°
بارومتر: 1001.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 99.3%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:49 am
غروب خورشید: 07:32 pm
از تاریخ 18/09 03:35 am
مشاهده شده در Jyväskylä
مشاهدات گذشته, Jyväskylä >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
ابری
بیشینه: +8°
کمینه:
فردا
ابری
بیشینه: +8°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: +8°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.