شرایط فعلی

شفاف 4 درجه فارنهایت
NE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 83%
قابلیت دید: 20 مایل
طلوع خورشید: 10:10 am
غروب خورشید: 02:46 pm
از تاریخ 18/01 03:40 am
مشاهده شده در Rovaniemi-Keskusta
مشاهدات گذشته, Rovaniemi-Keskusta >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 18°
کمینه: 11°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 13°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 15°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 am.