شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 16 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 12°
رطوبت: 81.5%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 06:35 pm
از تاریخ 21/03 08:40 am
مشاهده شده در Rovaniemi-Keskusta
مشاهدات گذشته, Rovaniemi-Keskusta >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 25°
کمینه:
فردا
ابری
بیشینه: 26°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 22°
کمینه: 13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:24 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.