สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

26 หน่วย_ฟ.
NW 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 20/02 03:50 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 21°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 24°
ความชิ้น: 91.1%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:03 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:31 pm

Ski conditions

Updated at 10/02
Lifts open: 1/3
Surface conditions: No report

Trails/slopes open: 1/4
Opening times: http://www.ruosniemi.fi/fi/aukiolo--.html
Contact: 02 630 2930

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:03 am. Next update estimated at 04:30 am.


Trivia

92° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Hall Beach, แคนาดา -38°

N/A 91° Gayndah, ออสเตรเลีย
Cambridge Bay, แคนาดา -35°

82° Bongued, ฟิลิปปินส์
Iqaluit, แคนาดา -31°

77° อำเภอ บ้านบึง, ประเทศไทย
Baranikha, รัสเซีย -30°

72° Lānja, อินเดีย
Arctic Bay, แคนาดา -29° N/A