شرایط فعلی

پوشیده از ابر -3 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-7°
بارومتر: 992.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 86.6%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:41 am
غروب خورشید: 02:36 pm
از تاریخ 10/12 01:00 am
مشاهده شده در Viitasaari
مشاهدات گذشته, Viitasaari >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -1°
امروز
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.